Projekty

Projekty dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W tym miejscu publikujemy materiały dotyczące projektów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, które uzyskały dofinansowanie w ramach programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

więcej informacji

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej to budowany przez nas system – sieć gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. 

więcej informacji

 

Dyskusyjny Klub Książki

DKK to projekt powstały z inicjatywy Instytutu Książki i British Council. Jest adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań, oraz tego, jak dużo i szybko czyta.

więcej informacji

Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w 2015 roku „Lalki” Bolesława Prusa.

więcej informacji

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka w Łazach uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

więcej informacji

 

Orange dla bibliotek

Biblioteka  bierze udział w programie Orange dla bibliotek. Celem programu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówkach głównych i filiach bibliotecznych. Program wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

więcej informacji

 

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach bierze udział w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i posiada status Biblioteki Wiodącej

więcej informacji

Śląsk@ Akademia Seniora

Celem projektu, do którego jesienią 2018 r. przystąpiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach jest aktywizacja osób powyżej 65. roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne.

więcej informacji

Tablety w Twojej bibliotece

Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Głównym celem przedsięwzięcia jest: dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.

więcej informacji

Skip to content