Cyfrowi 50+ w Niegowonicach

1

28 czerwca w Filii Bibliotecznej nr 1 w Niegowonicach dobiegła końca kolejna edycja bezpłatnego kursu komputerowego dla osób w wieku 50+ prowadzonego w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans.
Z początkiem kwietnia grupa siedmiu osób zaczęła swoją przygodę z cyfrowym światem pod kierunkiem pana Karola Hadrycha – Latarnika Polski Cyfrowej. Do pierwszych zadań, z którymi mierzyli się uczestnicy zajęć, należało opanowanie myszki i pisanie polskich znaków. Każdy kolejny tydzień niósł ze sobą nowe wyzwania tak, aby po trzech miesiącach kursanci nabyli wiedzę związaną z obsługą programu Word, prowadzeniem korespondencji elektronicznej, korzystaniem z pendrive, serwisów Facebook czy Youtube, kopiowaniem i drobną obróbką zdjęć z aparatu cyfrowego.
Podczas serii zajęć ponownie udało się pokazać, że komputer czy Internet mogą być użytecznymi narzędziami, sposobem rozwijania zainteresowań, pasji oraz nawiązywania kontaktów.

Skip to content