“Tradycja jest trendy”

???????????

Aby tradycji stało się zadość, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zorganizowała przedświąteczne warsztaty, na których uczestnicy spotkania mieli okazję poznać dawne obrzędy i zwyczaje wielkanocne. Podczas kilkugodzinnych warsztatów pn. “Tradycja jest trendy” młodzi czytelnicy, pod okiem lokalnych twórców ludowych drapali cudne kraszanki…

robili bibułkowe kwiaty i wili wielkanocne palmy…

zdobili świąteczne kartki…

oraz tworzyli oryginalne ozdoby świąteczne…

Warsztaty były doskonałą okazją do spotkania z lokalnymi twórcami sztuki ludowej: Jackiem Nigotem, Moniką Kunikowską oraz członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z Niegowonic, Ciągowic, Grabowej i Rokitna Szlacheckiego.

Zasadniczą ideą warsztatów jest podtrzymanie i przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy na temat naszej kultury ludowej. Dzięki wielopokoleniowym spotkaniom choć po części zostają ocalone piękne wartości tradycji ludowej.

Skip to content