Jubileuszowe Lekcje Żywej Historii

lekcja żywej historii - KopiaJubileusz 50-lecia nadania miastu Łazy praw miejskich stał się pretekstem do przeprowadzenia w szkołach naszej gminy serii lekcji żywej historii. W ostatnim miesiącu odbyły się one w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej, Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach, Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach oraz w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego. Ich uczniowie poznali historię Łaz od czasów najdawniejszych do współczesności. Przedstawiała ją Beata Kuc – pasjonatka historii, pracownica Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

Słuchacze zostali zapoznani z okolicznościami powstania miejscowości. Dowiedzieli się, że Łazy zawdzięczają szybki rozwój budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz rozbudowie przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim i że powstające w Łazach zakłady pracy spowodowały, że ich mieszkańcy odchodzili od utrzymywania się z gospodarstw rolnych na rzecz pracy w przemyśle i transporcie. Zostali także poinformowani, że miejscowości naszej gminy są starsze od samych Łaz. Pani Beata opowiadała o rozwoju miasta i pracy jego mieszkańców, a omawiana historia wsparta była prezentacją zdjęć, które przedstawiały Łazy od przełomu XIX i XX wieku aż do momentu nadania im praw miejskich. Dzięki niej uczniowie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć Łazy oczami jego dawnych mieszkańców, porównując przy tym wygląd niektórych miejsc z czasem obecnym.

Skip to content