Ranking Bibliotek 2019

thumb_920x518_ed9366acfac10acb1bccf9cfdcd1c0f11574848470Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone przez samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2019 roku wśród 754 instytucji zajęła 70 miejsce, w gronie bibliotek województwa śląskiego – 5 miejsce.  

Ranking Bibliotek tworzony jest przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” od 2011 roku. Jego ideą przewodnią jest chęć wskazania i opisania gmin, które wykazują szczególną dbałość o rozwijanie czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki służące tym celom. Ranking powstaje dzięki odpowiedziom na podstawie ankiet rozsyłanych do wszystkich 2300 bibliotek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach (z wykluczeniem miast wojewódzkich) oraz na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Ocenianych jest wiele parametrów: od wielkości księgozbioru, poprzez liczbę uczestników, zręczność aktywizowania społeczności lokalnej, powierzchnię biblioteki, wydatki samorządu na utrzymanie placówki po umiejętność sięgania po środki pozabudżetowe.
Organizatorzy po raz dziewiąty nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy, wyłaniając najlepiej prowadzone i pracujące biblioteki. Docenieni zostali ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie społeczności lokalnej łatwego i bezpłatnego dostępu do wiedzy, kultury i nowych mediów. Tegorocznym liderem została Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, a za nią uplasowały się: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w skali ogólnopolskiej zajęła 70 miejsce, co dało 5 miejsce na Śląsku (za Cieszynem, Raciborzem, Bestwiną i Wisłą) i pierwsze w powiecie zawierciańskim. Jako instytucja wspierana przez samorząd, w której z jednej strony pielęgnuje się tradycje, a z drugiej poszukuje innowacyjnych elementów oferty kulturalno-edukacyjnej, będąc miejscem aktywizacji kulturalnej, przewodzimy w powiecie i znajdujemy się w czołówce województwa.

Instytut-Książki-logorz-logo-srednie-0-647x300

Skip to content