Spotkanie trzynaste

dkk_spotkanie_trzynaste1 dkk_spotkanie_trzynaste2

Trzynaste spotkanie miało miejsce 30.04.2009 r., na którym omawiałyśmy książkę Małgorzaty Szejnert “Czarny ogród”. Jest to bardzo bogaty i obszerny reportaż o dwóch górnośląskich osiedlach: Giszowcu i Nikiszowcu ” od początków budowy kopalń, pierwszych domów dla górników, aż po wyburzanie zabytkowych osiedli i budowę bloków z wielkiej płyty.

W burzliwe dzieje XX w. wpleciona została historia spółki Giesche ” głównego założyciela oraz historia kilku wybitnych rodzin górniczych z Giszowca.

Autorka w bardzo przystępny sposób ukazuje czytelnikom życie rodzin górniczych z pokolenia na pokolenie, trudny okres adaptacji ludzi przybyłych tu z różnych stron Polski w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia, tragedie związane z latami prześladowań polskości na Śląsku, z okupacją, strajkami robotniczymi. Znajdujemy także wspomnienia o ludziach wybitnych, ale z tej ziemi wyrosłych (harcerzach, lekarzach, sportowcach, artystach, ludziach nauki i polityki). Nie brakuje także opisów uroczystości rodzinnych i wesołych przyśpiewek.

Wszystko to czyni relacje autorki bardziej wiarygodnymi i trafiającymi do wyobraźni czytelnika. Rzetelne opisy wydarzeń bez nadmiernej egzaltacji przybliżają dzieje, stwarzają warunki do łatwiejszego zrozumienia trudnej historii Ślązaków.

Lidia Szkleniarz

Skip to content