Martin Sixmith “Tajemnica Filomeny” (30.05.2019 r.)


Martin Sixmith w oparciu o prawdziwe wydarzenia napisał książkę pt. „Tajemnica Filomeny”, którą omawiały klubowiczki podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 30 maja br. Ta bulwersująca historia ukazuje hipokryzję władz kościelnych Irlandii. Stworzony przez nią system opieki nad ciężarnymi dziewczętami umożliwił kościołowi osiąganie zysków kosztem naturalnego prawa matki do dziecka. Dlaczego nadużycia jakich dopuściły się osoby duchowne pozostawały tajemnicą?
Brak wyraźnego rozdziału państwa od władzy duchownej w znacznym stopniu przyczynił się do przekazania opieki społecznej w ręce zakonnic. Rodziny będące pod presją społeczną oddawały zhańbione córki do zakładów opiekuńczych, gdzie były źle traktowane i zmuszane do ciężkiej pracy. Los nowonarodzonych dzieci zależał wyłącznie od sióstr zakonnych, które nie przejmowały się uczuciami matek. Z działalności charytatywnej uczyniono niezwykle dochodowy interes, a ujawniona przez prasę skala tego procederu wzbudziła powszechne oburzenie. W rezultacie naciski na rząd spowodowały zmianę przepisów paszportowych, zaostrzając kryteria wywozu dzieci poza granicę kraju. Potężne lobby kościelne w osobie arcybiskupa Dublina długo opierało się przed podpisaniem nowych zasad. Dopiero strach przed ujawnieniem skandalu pedofilskiego zadecydował o ich akceptacji. Od tej pory to matka miała decydować o losie dziecka i tylko ona mogła zrzec się praw do niego, podpisując własnoręcznie stosowny dokument. Jednak w praktyce nic się nie zmieniło. Zakonnice podrabiały podpisy lub zastraszały młode matki, które pozbawione wsparcia swoich rodzin, wykonywały to czego od nich żądano. Jedną z ofiar handlu dziećmi został trzyletni Anthony Lee, syn Filomeny. Spodobał się amerykańskiej matce adopcyjnej, która wcześniej wybrała już dziewczynkę o imieniu Mary. Dzięki pomocy brata, osoby wysoko postawionej w hierarchii kościoła amerykańskiego, transakcja została sfinalizowana. Jak wyglądało życie dwójki adoptowanych dzieci w licznej rodzinie dr Hessa? Jakie ślady w psychice małego chłopca, a później dorosłego mężczyzny pozostawiło wydarzenie z przeszłości? Kim stał się Michel i dlaczego nie zrezygnował z odnalezienia biologicznej matki?

Skip to content