“Orange dla bibliotek”

Biblioteka  bierze udział w programie Orange dla bibliotek

Celem programu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówkach głównych i filiach bibliotecznych. Program wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach w ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie kosztów niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom Gminy Łazy bezpłatnego dostępu do Internetu w placówce głównej w Łazach i 6 filiach bibliotecznych w sołectwach: Niegowonice, Grabowa, Rokitno Szlacheckie, Chruszczobród, Ciągowice i Wysoka.

orange_dla_bibliotek

Godziny otwarcia placówek i adresy dostępne na stronie internetowej: http://www.biblioteka-lazy.pl/?page_id=5
Zapraszamy!Skip to content