Spotkanie Braci Harcerskiej

Harcerskie mundury, finka, plecak, zdjęcia, proporce – to tylko część eksponatów zgromadzonych na wystawie poświęconej historii Hufca Łazy. Ekspozycję zatytułowaną “Harcerskie lata” zorganizowaną dzięki staraniom Biblioteki i środowiska harcerskiego można zwiedzać do końca maja br. Wśród najcenniejszych eksponatów jest m.in. ręcznie rzeźbiona laska harcerska z 1947 r. oraz zbiór fotografii od lat 40. XIX wieku aż po czasy współczesne.

Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się 28 kwietnia 2011 r. w siedzibie Biblioteki. Na zaproszenie organizatora przybyli obecni i byli harcerze oraz sympatycy harcerstwa. Gości powitała dyrektor Biblioteki Elżbieta Gradzik, która w słowie wstępnym wyraziła uznanie za zaangażowanie całego środowiska harcerskiego w zorganizowanie wystawy. Dodatkowym akcentem spotkania było rozdanie nagród konkursu literackiego “W harcerskim mundurze – wspomnienia byłych harcerzy”. Łącznie na konkurs wpłynęło 10 prac. Z uwagi na wyrównany poziom tekstów literackich, ich oryginalność oraz wysokie walory merytoryczne Jury postanowiło przyznać 1 wyróżnienie i nagrody wszystkim uczestnikom.

Wystawa stała się przyczynkiem do rozmów i wspomnień, źródłem budowania nowych więzi wśród wielopokoleniowej łazowskiej braci harcerskiej. Oczywiście nie mogło się obyć bez śpiewania, bo piosenka jest przecież jednym z elementów życia harcerskiego.

Spotkanie Braci Harcerskiej było kolejnym działaniem projektu pn. “Tutaj obóz nasz” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Łazach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i pozyskanego grantu Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

 

 

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju  Społeczeństwa Informacyjnego.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content