Nagroda dla Biblioteki w Łazach


Zdjęcia z archiwum Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zajęła II miejsce w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju Bibliotek” zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 25 listopada 2011 r. w Bibliotece Śląskiej podczas II Konferencji Regionalnej PRB. Gości powitał prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyr. Biblioteki Śląskiej.
Część merytoryczną Konferencji, której temat przewodni brzmiał „Koalicje biblioteczne. Od codzienności do sukcesu” poprzedziła projekcja filmu dokumentalnego o bibliotekach publicznych.
W dalszej części swój wykład na temat roli biblioteki w lokalnej społeczności wygłosił Wojciech Kłosowski – ekspert w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego.
Kolejne wystąpienia – tym razem przedstawicieli bibliotek nagrodzonych – utwierdziły nas w przekonaniu, że wypracowany przez nie w ramach Gminnych Koalicji model działania, a zwłaszcza innowacyjność form pracy trafnie odpowiada na potrzeby ich lokalnych społeczności. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach pani Elżbieta Gradzik podzieliła się doświadczeniami z pracy z partnerami wspierającymi działania Biblioteki w Łazach. Swą wypowiedź uzupełniła prezentacją „Gminna Koalicja na rzecz rozwoju Biblioteki Publicznej w Łazach”. Poszczególne slajdy w fotograficznym skrócie prezentowały efekty funkcjonowania Koalicji, do której zaproszono osoby ważne dla lokalnego życia społecznego oraz świadome znaczenia jakie daje współpraca partnerska dla rozwoju społeczeństwa Miasta i Gminy Łazy. W swej wypowiedzi Elżbieta Gradzik podkreśliła, że partnerstwo ma charakter otwarty i rozwojowy, a do wykonywania zamierzonych działań wynikających z opracowanej misji i wizji Biblioteka zaprasza przedstawicieli różnych grup społecznych, kół, stowarzyszeń i liderów nie tylko z terenu Gminy Łazy.

Nagrodzeni w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju Bibliotek”:
I miejsce – Jury nie przyznało
II miejsce ex aequo zajęły – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach (nagroda w wysokości 4.000 zł. dla każdej z Bibliotek)
III miejsce – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu (nagroda w wysokości 3.000 zł.)
Wyróżnienie – Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu (nagroda w wysokości 1.000 zł.).

Otrzymaną nagrodę finansową Biblioteka Publiczna w Łazach przeznacza na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:
Skip to content