“Magiczna skrzynka” – gminny przegląd teatrzyków Kamishibai – informacje dla uczestników

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie działania pn. „Magiczna skrzynka” realizowanego w 2017 r. w ramach programu Promocja czytelnictwa. Działanie kierujemy do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, liderów metody Kamishibai wyłonionych w edycji pilotażowej, nauczycieli i bibliotekarzy. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i oświaty na polu działań animujących czytelnictwo, poprzez wspólne uczestnictwo w kreowaniu gminnego przeglądu teatrzyków Kamishibai. W harmonogramie wydarzenia znajdą się 3 dniowe warsztaty tworzenia bajki Kamishibai pn. „Słucham, tworzę, ilustruję”. Warsztaty wyłonią nowych lokalnych liderów metody Kamishibai, którzy wcielą się w rolę wędrownych opowiadaczy i przy użyciu skrzynki będą snuć opowieści w swoich środowiskach. Efektem końcowym projektu będzie gminny przegląd teatrzyków Kamishibai pn. “Magiczna skrzynka”, podczas którego widownia będzie miała okazję obejrzeć i wysłuchać autorskie opowieści Kamishibai.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszenia szkoły/przedszkola
Oświadczenie uczestnika

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

mkidn_01_cmyk

Skip to content