55 jubileusz nadania praw miejskich – relacja z 21 spotkania Znane i nieznane losy bliskich

Uczestnicy spotkania Znane i nieznane losy bliskich numer 21 oglądający relację filmowąWraz z początkiem roku 2022 z nową energią ruszyły spotkania z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich”. Tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca pasjonaci i miłośnicy lokalnej historii spotkali się w Bibliotece w Łazach, by porozmawiać o losach mieszkańców gminy i podzielić się wspomnieniami minionych lat.
26 stycznia główny temat rozmów dotyczył 55 jubileuszu nadania praw miejskich. Uczestnicy spotkania przywołali we wspomnieniach dzień 1 stycznia 1967 roku, który był przełomowy dla mieszkańców ówczesnego osiedla Łazy. Od tej daty rozpoczęły się nowe karty historii miejscowości: Łazy zyskały prestiżowy status miasta. O nadaniu statusu miasta decyduje wiele czynników m.in. stopień urbanizacji, cechy funkcjonalno-przestrzenne terenu, charakter zatrudnienia i utrzymywania się mieszkańców. Dzięki fotografiom i zapisom zawartym w kronice uczestnicy spotkania mogli poznać i przypomnieć sobie sylwetki osób, które organizowały uroczystości nadania praw miejskich, program uroczystej sesji, uczestników, jak i szczegółowy jej przebieg. Z sentymentem i zaciekawieniem przywoływano wydarzenia sprzed ponad pięćdziesięciu lat. Na szczególną uwagę zasłużyły również nagrane wspomnienia mieszkańców zaprezentowane w formie krótkich relacji video, którzy wspominali tamte lata i tę szczególną uroczystość.
Styczniowe spotkanie z cyklu „Znane i nieznane losy bliskich” było świetną okazją do wspólnych przemyśleń na temat tego, jak na przestrzeni ponad połowy wieku miejscowość Łazy się zmieniała i przekształcała – z niewielkiego kolejarskiego osiedla w jedno z ważniejszych miast Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Skip to content