Śląska Akademi@ Seniora i nowe technologie

7 grudnia 2018 r. w Czytelni Biblioteki w Łazach odbyły się 2 spotkania w ramach projektu „Śląska Akademia Senior@”, do którego przystąpiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach.


Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65. roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne. Efektem realizowanych zajęć ma być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rozwój funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z IT w codziennym życiu. Szkolenia prowadzi trener, który umożliwi każdemu uczestnikowi projektu nabycie praktycznych umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. Pod jego okiem seniorzy będą kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym: nauczą się komunikacji online, nabędą lub pogłębią kompetencje cyfrowe, np. w zakresie fotografii cyfrowej czy blogosfery.
Standardowe szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć, a w jego pierwszej edycji bierze udział 20 seniorów z Gminy Łazy.

Skip to content