Projekty Biblioteki w Łazach dofinansowane przez MKDNiS w ramach programu Partnerstwo dla książki 2021

Grafika projekty 2021 dofinansowane przez ministerstwo kulturyNiezmiernie miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2021” na trzy zadania pn. „(Re)animujemy kulturę”, „Senior sm@rt na start!” oraz „Biblioteka na krańcach świata”. Wsparcie finansowe w wysokości 28018,00 zł pozwoli na realizację przedsięwzięć z zakresu animacji i popularyzacji czytelnictwa. Dzięki dofinansowaniu ten rok przyniesie w kalendarzu wydarzeń Biblioteki wiele działań, aktywności i spotkań. Każdy zainteresowany czytelnik (ale i nie tylko) znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Na początek kilka słów na temat projektu zatytułowanego „(Re)Animujemy Kulturę”. Pomysł na zadanie zrodził się z uwagi na sytuację pandemiczną, która wpłynęła na działalność instytucji kultury (w tym bibliotek), zmuszając w minionym roku do znacznego ograniczenia liczby organizowanych spotkań i aktywności. Dla czytelników i stałych gości Biblioteki (małych i dużych) był to czas niewątpliwie trudny. Reanimacja kultury stała się działaniem nie tyle uzasadnionym, co wręcz wskazanym i wyczekiwanym, a w tym projekcie będzie polegać na wykorzystaniu edukacyjnych działań warsztatowych  jako metody, dzięki której możliwe jest wzmocnienie więzi między dziećmi i rodzicami oraz ukazanie potencjału biblioteki jako miejsca, w którym można u najmłodszych kreować potrzebę obcowania z książką i szeroko rozumianą kulturą. Działanie skierowane zostanie do dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców / opiekunów. Obejmie serię 12 warsztatów ze specjalistami, w trakcie których rodzic będzie w przestrzeni bibliotecznej wymieniał doświadczenia z innymi rodzicami i przede wszystkim współpracował z dzieckiem w obszarze kultury: języka, słowa, ruchu, dotyku, muzyki, jedzenia. Dzieci i ich rodzice będą wspólnie ćwiczyć pod okiem fizjoterapeuty, popracują nad wrażliwością sensoryczną, zgłębią tajniki chustonoszenia, wezmą udział w kreatywnych ćwiczeniach logopedycznych, dowiedzą się jak stymulować rozwój muzyczny i sprawdzą czy sztuka platingu wpływa na apetyt niejadków. Poszczególnym warsztatom towarzyszyć będą wartościowe wychowawczo książki dla rodziców i książeczki dla dzieci tematycznie związane z wybranymi spotkaniami. Zwieńczeniem projektu będzie spotkanie autorskie z pisarką dziecięcą dedykowane przedszkolakom.

Kolejne działanie skierowane będzie do seniorów i osób 60+. Projekt „Senior sm@rt na start!” przygotowany został przez bibliotekarzy w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby użytkowników w zakresie nabywania nowych i poszerzania istniejących cyfrowych kompetencji. Celem zadania będzie zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu seniorów, zapewnienie im interesującej formy spędzania czasu wolnego z dostępem do nowych technologii cyfrowych oraz edukacji w przyjaznym środowisku przy wsparciu literatury popularnonaukowej. Projekt obejmie cykl spotkań warsztatowych prowadzonych przez specjalistów, podczas których omówione zostaną m.in.: zasady obsługi sprzętu elektronicznego (smartfony, photony) i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz metody wykorzystania przestrzeni wirtualnej w życiu codziennym. Przeprowadzone zostaną także warsztaty fotograficzne, obróbki cyfrowej zdjęć oraz digitalizacji retrofotografii, a także dotyczące programowania przy wykorzystaniu tabletów i robotów Photon. Zainteresowanym osobom w wieku 60+ zaproponujemy osiem spotkań warsztatowych (każde dla dwóch około 10-osobowych grup) oraz jedno otwarte spotkanie z osobą, która swoje pasje z powodzeniem realizuje w oparciu o nowe technologie. Przedstawiając uczestnikom zagadnienia związane z nowymi technologiami w oparciu o interesujące i przystępne pozycje literatury dziedzinowej mamy nadzieje zmobilizować ich do rozwijania zainteresowań, a także dodać odwagi w podejmowaniu coraz to nowszych aktywności w świecie wirtualnym. Poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych Biblioteka zyska bezcenny kapitał w postaci pogłębionego zaufania społecznego,  rozszerzy zakres oferowanych usług dostosowanych do faktycznych potrzeb mieszkańców naszej Gminy.

Jako, że ostatnie czasy nie służą podróżowaniu, bibliotekarze wpadli również na (szalony?) pomysł, by podróże (a konkretnie podróżników) ściągnąć do naszej Gminy. W zadaniu „Biblioteka na krańcach świata” będzie mógł wziąć udział każdy, kogo zainteresuje przygotowana w Bibliotece mapa podróży. Projekt obejmie działania koncentrujące się wokół tego, co klasycznie kojarzy się z obcowaniem z kulturą i sztuką oraz promocją czytelnictwa, czyli organizacji spotkań autorskich, wystaw i recitalu. Cykl spotkań z pisarzami, blogerami, pasjonatami – podróżnikami ma za zadanie sprawić, że najodleglejsze krainy będą na wyciągnięcie ręki, ułatwić kontakt z osobami tworzącymi świat kultury i pozwolić zagłębić się w kulturę odległych krajów. Umożliwi też przedstawienie uczestnikom interesujących pozycji literatury popularnonaukowej związanych przede wszystkim z tematyką podróżniczą, mobilizując do odkrywania świata i jego zgłębiania przez czytelnictwo. Plan epickiej podróży obejmie m.in. spotkania z: Olą i Karolem Lewandowskimi, twórcami projektu „Busem przez świat”, Cezarym Borowym, Janem Melą, Łukaszem Bożyckim, oraz lokalnymi podróżnikami – mieszkańcami Gminy Łazy. W programie znajdą się też 3 wystawy fotograficzne, konkurs „Z książką w podróży” i recital. Działania realizowane w ramach projektu „Biblioteka na krańcach świata” umożliwią promowanie i docenienie lokalnych pasjonatów, a także wesprą szeroką rozumianą edukację poprzez bezpośredni kontakt z kulturą i zachęcą uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego, a być może nawet i podróżowania.

Zakładamy, że zajęcia i warsztaty zorganizowane zostaną w przestrzeni Biblioteki i będą to realne spotkania z aktywnym udziałem publiczności. Wszystkie informacje w sprawie spotkań i projektowych aktywności będą podawane na bieżąco: na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki, w „Echach Łaz” oraz na plakatach wywieszonych w przestrzeni gminy. Przed nami wiele ciekawych działań, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”
Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Skip to content